Типология Юнга и жизнь.

Youtube Gallery Module

Video list or Theme not selected

Практичний приклад

 

©2013г. www.denisenkov.org                                                                         Денисенков М.М.  Заїка А.Г.                                   

 Практичний приклад  психологічних компетенцій робочого місця.  

Сучасні HRметодики з моделювання колективів розглядають професійні та психологічні компетенції робочого місця.

Технічним завданням для означення психологічних компетенцій є функції робочих місць.

Методикою визначення функцій робочих місць є стратегічний аналіз організації під час якого визначаються функції  всіх робочих місць з їх взаємодією.

Методикою визначення психологічних компетенцій є психодіагностика та типологія Юнга. Для визначення інформаційних домінант  застосовується астатичне знаходження інформаційних домінант.

Можливе введення інтеграційних домінант компетенцій посади, та возначення складу відділу під різні функції робочого місця посади.

Знання про інформаційні домінанта робочого місця посади та членів відділу, можуть більш точно керувати персоналом для найкращого використання психологічних особливостей особистості, знизити ризики конфліктності в колективі.  Під час розширення або зменшення колектива з*являється можливість неупереджено провести реструктуризацію, з урахування особистостей працівників.

При переведенні члена колективу на іншу посаду з*являється можливість підібрати нового працівника який за менший час пристосується до нового колективу.

Знання про інформаційні домінати працівників дають керівникам нові можливості в управлінні інформаційними потоками, та знижують ентропію організації. 

Зразок згрупованого переліку посадових обов’язків,які виконуються на посаді начальника загального відділу апарату облдержадміністрації та оптимальна особистісна характеристика фахівця

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

 

 

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Переписка с читателями

Предыдущая Следующая

Михаил Галустян и Владимир Зеленский

19-01-2013 Просмотров:2176 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Михаил  Галустян и Владимир Зеленский

©2012  www.denisenkov.org                                                                          Николай Денисенков  Психологические отношения Михаил  Галустян Рациональность доминирует над...

Подробнее...

Формула успеха

19-05-2012 Просмотров:2864 Типология Юнга Николай Денисенков

Формула успеха (виды информации). "Исследования показали, что объем памяти зависит, главным образом, от релевантной информации, т. е. от информации , которая имеет отношение к цели деятельности человека."(Невельский П.Б.) Понятие информации имеет смысл...

Подробнее...

"Кавказcкая пленница "

04-10-2012 Просмотров:2332 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

"Кавказcкая пленница "

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков      Информационные доминаты актеров фильма и ремейка  "Кавказcкая...

Подробнее...

Информационные доминанты служителей иску…

05-06-2012 Просмотров:1815 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Информационные доминанты служителей искусству  (по базовым признакам Юнга)

Информационные доминанты служителей искусству (по базовым признакам Юнга).     Владимир Нечепоренко. Рациональность доминирует над иррациональностью Логика доминирует над этикой Сенсорика доминирует над интуицией. Интроверсия доминирует...

Подробнее...

Управление VIP-клиентом.

20-05-2012 Просмотров:4123 Дионика Николай Денисенков

Управление VIP-клиентом.

    ©     1997г.                                                           Николай Денисенков.   Управление VIP-клиентом.     Известны  введенные греческим доктором Клавдием Галеном четыре основных темпераметра: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик.             В даной статье сделана попытка объединить только те классификации ,которые, по...

Подробнее...

Comedy Club

02-01-2013 Просмотров:1694 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Comedy Club

©2012  www.denisenkov.org                                                                             Николай Денисенков      Психологические отношения Comedy Club   Гарик Юрьевич Мартиросян Рациональность...

Подробнее...

Параллакс души

19-05-2012 Просмотров:2396 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Параллакс души

"Параллакс души"   Мне принесли программку спектакля "Коварство и любовь", увидев фото Александра Ленькова у меня появилось желание сходить на спектакль и посмотреть на себя со стороны, определить ПАРАЛЛАКС МОЕЙ ДУШИ....

Подробнее...

Queen • Фредди Меркьюри

18-10-2012 Просмотров:2091 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Queen 1971—1991 Фредди Меркьюри (Freddie Mercury, 1946—1991); настоящее имя Фарух Булсара (Farrokh Bulsara) — вокал, фортепиано, гитара. Авторпесен «Killer Queen», «Bohemian Rhapsody», «Somebody to Love», «We Are the Champions», «Crazy Little Thing...

Подробнее...

Гривна и типология Юнга

25-12-2012 Просмотров:1609 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Гривна и типология Юнга

©2012  www.denisenkov.org                                                                      ...

Подробнее...

«Х-фактор» 3 «Виллы судей».

22-10-2012 Просмотров:1913 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

«Х-фактор» 3 «Виллы судей».

©2012  www.denisenkov.org                                                               Николай Денисенков.   «Х-фактор» 3 «Виллы судей».               В проект приглашены независимые эксперты для Сереги Иррациональность доминирует над рационаьностью. Логика доминирует над этикой. Сенсорика доминирует над интуицией . Экстраверсия доминирует...

Подробнее...

Телевизионный проект - Холостяк 1

19-05-2012 Просмотров:2522 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Телевизионный проект - Холостяк 1

Телевизионный проект - Холостяк 1.   Максим Чмерковский информационные доминанты: Рациональность доминирует над этикой, Этика доминирует над логикой, Интуиция доминирует над сенсорикой, Интроверсия доминирует над экстраверсией. Уровень принятия решений адаптивный. ...

Подробнее...

Фестиваль соционики

24-05-2015 Просмотров:1441 Другие статьи Super User

  Фестиваль соционики

Фестиваль соционики в Донецке 2013. ©2013 www.denisenkov.org Николай Денисенков. Впечатления от фестиваля практической психологии, графологии, типологии Юнга, соционики в Донецке 2013г. Миссия фестиваля – создание площадки для демонстрации практических проектов в области психологи,...

Подробнее...

"Холостяк 2. Как выйти замуж" …

19-05-2012 Просмотров:3207 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

"Холостяк 2. Как выйти замуж" с Анфисой Чеховой

"Холостяк 2. Как выйти замуж" с Анфисой Чеховой.   Очень интересный разбор поведенческих решений участников, но приглашен только один представитель иррациональных психотипов - Олесь Бузина. Олесь Бузина информационные доминанты: Иррациональность доминирует над рациональностью,...

Подробнее...

Памятники футбольным тренерам

26-11-2012 Просмотров:1553 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Памятники футбольным тренерам

©2012  www.denisenkov.org                                                                                               ...

Подробнее...

Оскар для Елены Рясновой

26-05-2012 Просмотров:2667 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Оскар для   Елены Рясновой

 ©2012  www.denisenkov.org                                                   Николай Денисенков Оскар для   Елены Рясновой   В статье «Три принцессы» было высказана версия, что мама...

Подробнее...


Используя материал с сайта "Типология Юнга, астатическое типирование." Прямая ссылка на сайт ➩ www.denisenkov.org ОБЯЗАТЕЛЬНА!

© Mykola Denisenkov
2012 - 2017