Типология Юнга и жизнь.

Youtube Gallery Module

Video list or Theme not selected

Практичний приклад

 

©2013г. www.denisenkov.org                                                                         Денисенков М.М.  Заїка А.Г.                                   

 Практичний приклад  психологічних компетенцій робочого місця.  

Сучасні HRметодики з моделювання колективів розглядають професійні та психологічні компетенції робочого місця.

Технічним завданням для означення психологічних компетенцій є функції робочих місць.

Методикою визначення функцій робочих місць є стратегічний аналіз організації під час якого визначаються функції  всіх робочих місць з їх взаємодією.

Методикою визначення психологічних компетенцій є психодіагностика та типологія Юнга. Для визначення інформаційних домінант  застосовується астатичне знаходження інформаційних домінант.

Можливе введення інтеграційних домінант компетенцій посади, та возначення складу відділу під різні функції робочого місця посади.

Знання про інформаційні домінанта робочого місця посади та членів відділу, можуть більш точно керувати персоналом для найкращого використання психологічних особливостей особистості, знизити ризики конфліктності в колективі.  Під час розширення або зменшення колектива з*являється можливість неупереджено провести реструктуризацію, з урахування особистостей працівників.

При переведенні члена колективу на іншу посаду з*являється можливість підібрати нового працівника який за менший час пристосується до нового колективу.

Знання про інформаційні домінати працівників дають керівникам нові можливості в управлінні інформаційними потоками, та знижують ентропію організації. 

Зразок згрупованого переліку посадових обов’язків,які виконуються на посаді начальника загального відділу апарату облдержадміністрації та оптимальна особистісна характеристика фахівця

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

 

 

Мета посади

Згруповані посадові обов’язки за напрямами діяльності

Посадові обов’язки

Сприйняття інформації

Обробка інформації

Раціональність -ірраціональність

Логіка-етика

Інтуїція-сенсорика

Інтроверсия-екстраверсія

Роль в группі

Рівень приняття рішень

Забезпечення організації діловодства та контроль виконання встановлених правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах

1.Організовує роботу відділу щодо обробки вхідної та вихідної кореспонденції та координує його взаємодію з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів.

1.1.Організовує роботу структурних підрозділів відділу щодо приймання документів, попереднього їх розгляду, комп'ютерної реєстрації, обліку, оперативного пошуку, копіювання і тиражування та доведення до виконавців.

візуальна

провополушарна

раціональність

етика

інтуіция

интроверсія

доводчик

адаптивний

1.2.Координує роботу відділу з іншими відділами та управліннями облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення з питань роботи з документами, роботи колегіальних органів, підготовки та подання керівництву необхідних документів.

аудіальна

правополушарна

раціональність

єтика

інтуіція

єкстраверсія

розвідник ресурсів

адаптивний

1.3.Сприяє раціоналізації та автоматизації діловодних процесів, вживає необхідних заходів щодо забезпечення структурних підрозділів відділу сучасним обладнанням та автоматизованими робочими місцями.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Здійснює контроль дотримання вимог та надає методичну допомогу з питань правил роботи з документами та порядку їх відбору, обліку і зберігання в апараті облдержадміністрації та їх передачі на державне зберігання

2.1.Здійснює контроль за дотриманням правил роботи з документами в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, надає методичну та практичну допомогу з цих питань. Вживає заходів щодо скорочення термінів проходження документів між виконавцями

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

2.2.Здійснює контроль за дотриманням в апараті облдержадміністрації порядку відбору, обліку, зберігання документів, що створюються під час діяльності облдержадміністрації, та передачі їх на державне зберігання

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

 

2.3.Бере участь у підготовці регламенту облдержадміністрації та відповідно до встановлених вимог разом з працівниками відділу розробляє інструкцію з діловодства і номенклатуру справ.

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

інтуіція

інтроверсія

радник

іноваційний

3.Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування» та відповідає за зберігання печаток і правильність їх використання.

3.1Відповідає за зберігання печаток та правильність їх використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Підписує та візує документи в межах своєї компетенції. Здійснює редагування проектів розпоряджень голови облдержадміністрації з грифом «Таємно» та «Для службового користування».

візуальна

лівополушарна

раціональність

етика

сенсорика

інтроверсія

доводчик

активний

4.Бере участь у засіданнях колегії, нарадах облдержадміністрації та здійснює їх організаційно-технічне забезпечення і контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів до них

4.1. 1.          Здійснює контроль за дотриманням порядку та термінів підготовки матеріалів на засідання колегії облдержадміністрації та їх доопрацювання після засідань. Спільно з організаційним відділом апарату облдержадміністрації здійснює організаційно-технічне забезпечення цих засідань

візуальна

лівополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

інтроверсія

контролер

активний

4.2.Бере участь у засіданнях колегії облдержадміністрації, а також нарадах, які проводяться керівництвом облдержадміністрації, з питань, що стосуються загального відділу апарату облдержадміністрації.

аудіальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Узагальнена домінуюча особистісна характеристика для виконання посадових обов’язків

візуальна

правополушарна

раціональність

логіка

сенсорика

екстраверсія

голова

рутинний

Переписка с читателями

Предыдущая Следующая

Comedy Club

02-01-2013 Просмотров:1620 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Comedy Club

©2012  www.denisenkov.org                                                                             Николай Денисенков      Психологические отношения Comedy Club   Гарик Юрьевич Мартиросян Рациональность...

Подробнее...

Паспорт информационных доминант для руко…

08-06-2012 Просмотров:1645 Паспорт информационных доминант Николай Денисенков

Паспорт информационных доминант для руководителей

©2011                                                                                                    Николай Денисенков       Паспорт информационных доминант для руководителей.       Информация – знания ведущие к достижению цели.   Типология Юнга и психодиагностика позволяет дать знания о каждом человеке чем он отличается от других в механизмах восприятия...

Подробнее...

Соционика

19-05-2012 Просмотров:2924 Соционика Николай Денисенков

Ассоциация авторов научных открытий на основании научной экспертизы заявки на регистрацию № А-028 от 23 марта 1995 г. ЗАРЕГИСТРИРОВАЛА НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИИ "ЯВЛЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СТРУКТУР...

Подробнее...

Типология Юнга

19-05-2012 Просмотров:4576 Типология Юнга Николай Денисенков

Типология Юнга

"Эскиз дается человеку в день его рождения и в течении жизни его можно только раскрасить" К.Г.Юнг.   Типология Юнга (психология психически здоровых людей). Карл Густав Юнг (нем. Carl Gustav Jung) (26 июля...

Подробнее...

What is Typecasting?

19-05-2012 Просмотров:3692 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

What is Typecasting? http://www.wisegeek.com/what-is-typecasting.htm Лучший кастинг - это подбор актеров по принципу типажности. Актеры не любят данную концепцию, но она верна. Вы можете найти актера-любителя на какую-то роль, если типаж...

Подробнее...

Участники Кабачка «13 стульев»

18-10-2012 Просмотров:2034 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

  ©2012                                                                                                      Николай Денисенков.   Участники Кабачка «13 стульев» Белявский Александр Борисович пан Ведущий Рациональность доминирует над иррациональностью. Этика доминирует над логикой . Сенсорика доминирует над интуицией . Интроверсия доминирует над экстраверсией . ЭСИ (Этико -...

Подробнее...

Алгоритм идеального разума

19-05-2012 Просмотров:2658 Дионика Николай Денисенков

© Н.М.Денисенков Алгоритм идеального разума. Статья рассматривает вопросы в области информационных технологий в системах:человек-машина, человек-информация. В статье раскрыты моменты: функции обработки информации, доминанты функций обработки информации, единицы измерения естественного и искусственного интеллектов, моделирование...

Подробнее...

Cамый скучный - Холостяк 3

11-03-2013 Просмотров:1735 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Cамый скучный - Холостяк 3

©2012  www.denisenkov.org                                                                     Николай Денисенков      Психологическая совместимость Cамый скучный - Холостяк 3. Андрей Искорнев Рациональность доминирует...

Подробнее...

Памятники футбольным тренерам

26-11-2012 Просмотров:1473 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Памятники футбольным тренерам

©2012  www.denisenkov.org                                                                                               ...

Подробнее...

Холостяк 3

26-11-2012 Просмотров:2005 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Холостяк 3

©2012  www.denisenkov.org                                                                      Николай Денисенков      Психологическая совместимость Холостяк 3. Андрей Искорнев Рациональность доминирует над иррациональностью ....

Подробнее...

Х – фактор ,Сергей Соседов.

18-11-2012 Просмотров:3159 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Николай Денисенков

Х – фактор ,Сергей Соседов.

©2012  www.denisenkov.org                                                                                        ...

Подробнее...

Типирование моих одноклассников 40 лет с…

05-06-2012 Просмотров:2467 Другие статьи Николай Денисенков

Типирование моих одноклассников 40 лет спустя

Типирование моих одноклассников 40 лет спустя   Должен сказать что на предыдущей встрече (5 лет назад) были получены точно такие же результаты. ЛИЭ - 4 3 из них предприниматели, 1...

Подробнее...

Как руководители подбирают свой персонал

19-05-2012 Просмотров:2471 Дионика Николай Денисенков

Как руководители подбирают свой персонал

© Н.М.Денисенков Как руководители подбирают свой персонал. Введем обозначения различных доминант обработки информации и уровней принятия решений. Каждый руководитель самым важным делом считает подбор персонала. Кроме того, именно себя ,он считает ответственным за правильный...

Подробнее...

Практический опыт HR моделирования

20-05-2012 Просмотров:2293 HR моделирование Николай Денисенков

Практический опыт HR моделирования офис менеджеров. Постановка задачи руководством организации (заказчиком): текучка офис менеджеров очень большая, в настоящее время на двух рабочих местах офис менеджеров работают сотрудники из других отделов. На вопрос...

Подробнее...

Гривна и типология Юнга

25-12-2012 Просмотров:1537 TV Проекты, Кино, Театр,Спорт,Художники..... Super User

Гривна и типология Юнга

©2012  www.denisenkov.org                                                                      ...

Подробнее...


Используя материал с сайта "Типология Юнга, астатическое типирование." Прямая ссылка на сайт ➩ www.denisenkov.org ОБЯЗАТЕЛЬНА!

© Mykola Denisenkov
2012 - 2017